Strona główna » Medycyna » Gruźlica

Gruźlica

GRUŹLICA.

Do najniebezpieczniejszych wrogów rodu ludzkiego, przeciw któremu medycyna nie zna dotąd środka ochronnego, jest gruźlica (tuberculosis), pojawiająca się w różnych formach i porywająca tysiące ofiar. Gruźlica jest w wysokim stopniu zakaźna, dlatego należałoby baczniej przestrzegać pewnych ochronnych przepisów hygienicznych, do których łatwo się zastosować. Kolegium lekarskie w Hamburgu zastanawiało się nad tą sprawą i powzięło szereg uchwał, które podajemy tutaj w streszczeniu z tego powodu, że i w naszym kraju gruźlica jest chorobą dość rozpowszechnioną, a mało kto zastanawia się nad tem, że choroby tej przez nieostrożność łatwo się można nabawić.

Oto uchwały i rady kolegium lekarskiego z Hamburga :

1. Na gruźlicę umiera corocznie więcej ludzi niż na inne choroby; w Hamburgu samym przeciętna liczba ofiar gruźlicy wynosi na rok 1.500 osób. Żadna choroba nie podkopuje tak bardzo dzielności i dobrobytu ludzi, jak gruźlica.

2 Najczęściej zagnieżdża się gruźlica w płucach, jednak uderza także i na inne organy, jako to na gruczoły, kości, stawy i inne części ciała.

3. Choroba ta dostaje się do ludzi zdrowych przeważnie w dwojaki sposób: przez plwociny osób gruźlicznych (suchotników) i przez mleko krów gruźlicznych. Choroba występuje na jaw często dopiero po kilku miesiącach, a nawet po latach od chwili wtargnięcia zarazka do zdrowego organizmu.   

4. Udzielenie się zarazka przez plwociny, wydarzyć się może bezpośrednio wskutek tego, że chory kaszle na osobę zdrową, częściej jednak w ten sposób, że plwociny zasychają na podłodze, ścianach, sprzętach, a potem w formie pyłu dostają się do powietrza, a z powietrzem, wskutek oddechu, do płuc. Narażone są pod tym względem szczególnie dzieci pełzające lub bawiące się na podłodze, dotykające wszystkiego i biorące wszystko do ust. Niebezpieczeństwo przyjęcia się zarazka największe jest podczas chorób, u dzieci podczas odry i kokluszu. Także przez ranki wskutek zdarcia naskórka, wilgotnych wyrzutów skórnych itp., może dostać się zarazek gruźlicy do organizmu.

5. Ażeby zabezpieczyć od zarażenia się zdrowych plwocinami, powinny osoby kaszlące zasłaniać usta podczas kaszlu i spluwać do osobnych spluwaczek (szklanych, napełnionych wodą i często płynem karbolowym zmywanych). Chory nie przestrzegający tej wskazówki, naraża osoby najbliższe, rodzinę i służbę na zarażenie się.

6. W budynkach, w których przebywa wiele osób, powinny być ustawione w różnych miejscach spluwaczki, zwłaszcza zaś tam, gdzie są suchotnicy. Spluwaczki najlepiej napełniać wilgotnemi trocinami, proszkiem torfowym lub wodą. Trociny i torf należy od czasu do czasu spalić w ogniu, wodę wylewać do kanału.

7. Suknie suchotników zanieczyszczone plwocinami, bieliznę, naczynia należy starannie oczyszczać; najlepiej wygotować lub zdesinfekcyonować, sprzęty wrzątkiem zmywać.

8. Izby, w których przebywają suchotnicy, muszą być utrzymywane we wzorowym porządku, powinny być często przewietrzane, pył usuwać należy częstem ścieraniem wilgotną ścierką. Do mieszkań po suchotnikach nie należy sprowadzać się, póki ich pod nadzorem władz najdokładniej nie zdesinfekcyonowano.

9. Osoby gruźlicze nie powinny sypiać w jednym łóżku z osobami zdrowemi; dzieci należy bezwarunkowo usunąć z izby, w której suchotnik przebywa. W szkołach, urzędach, warsztatach przełożeni powinni czuwać nad tem, ażeby osoby suchotnicze przestrzegały przepisów pod 1 i 2 podanych.

10. Kobiety suchotnicze nie powinny dzieci karmić.

11. Gruźlica bydła jest dość rozpowszechniona, a nie łatwo ją poznać. Gdy zaś zarazki gruźlicze chorych na gruźlicę krów łatwo dostają się do mleka, przeto nie należy spożywać mleka w stanie surowym tylko gotowane.

12. Wyleczenie gruźlicy ma tem więcej widoków, im wcześniej chory odda się pod opiekę lekarską.

„Gazeta Narodowa” z 4 sierpnia 1897

Medycyna , , , Czytano 1 069 razy

Brak komentarzy do wpisu “Gruźlica”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*