Strona główna » Folklor Wielkiej Wojny » Konfiskata metali kolorowych

Konfiskata metali kolorowych

W sprawie konfiskaty kruszców.

Ponieważ z różnych stron otrzymujemy zapytania o konfiskacie miedzi, mosiądzu i czystego niklu, przeto podajemy raz jeszcze przepisy o podlegających zgłoszeniu, dobrowolnie nie oddanych, przedmiotów używanych i nieużywanych. Zgłaszać należy aż do 16 listopada na przeznaczonych do tego formularzach:

1. Przedmioty z miedzi i mosiądzu:

a) naczynia i przedmioty gospodarcze wszelkiego rodzaju, używane do gotowania i pieczenia a mianowicie: kotły do gotowania i z wkładkami, kotły do marmelady i lodów, garnki, naczynia do gotowania owoców, patelnie, formy do pieczenia, rondle, chłodniki, miski, naczynia do gotowania ryb, tace, łyżki wazowe, moździerze, formy go galaretki, nakrywki wszelkiego rodzaju, puszki, węborki, herbatniki, dzbanki, miary, naczynia do gotowania mleka, tarki, przetaki, szufelki, lejki itd.;

b ) kotły do prania, drzwiczki przy piecach kaflanych i maszynki do gotowania;

c) wanny do kąpania;   

d) przyrządy do ciepłej wody, o ile mają związek z maszynkami do gotowania i kotlinami, a także kotły do prania, dla bydła, do marmelady itp.; natomiast nie podlegają zgłoszeniu kotły zbudowane dla celów przemysłowych, jak farbiarni, browarów itd.

2. Przedmioty z czystego niklu.

a) naczynia i przedmioty gospodarcze wszelkiego rodzaju wymienione pod numerem pierwszym;

b ) wkładki do urządzeń kuchennych, jak kotły, garnki z nakrywkami, wkładki do ziemniaków, ryb, mięsa itp. Odnosi się to tylko do takich przedmiotów z czystego niklu, które zaopatrzone są stemplem „Reinnickel” lub co do których zostało stwierdzonem, że są z czystego niklu.

Nie potrzeba zgłaszać: dzbanków do herbaty, kawy i mleka, maszyn do kawy i herbaty, samowarów, puszek do cukru, rączek do szklanek, menażek, podstawek do noży, podstawek do wykłuwaczy, zastaw wszelkiego rodzaju, naczyń do zastaw (z których jednak zgłosić należy tace), chłodników do wina, podstawek do popiołu, lamp, lichtarzy, świeczników, drobiazgów służących do ozdób, termometrów, pisarek, baniek do ogrzewania łóżek, wag ze słupkami, szaf do potraw, pieców do kąpieli, drążków do portyer, klamek do drzwi, zakrętek do okien, drążków do chodników na wschodach, kurków do gazu i wody.

Do zgłoszeń są zobowiązane: a) składy, przedsiębiorstwa instalatorskie, fabryki i osoby prywatne, wyrabiające wyżej wymienione przedmioty lub posiadające je na sprzedaż lub na przechowanie; b ) rodziny; c) właściciele domów; d) restauracye, szynkownie, pensyonaty, kawiarnie, cukiernie, kantyny, jadłodajnie wszelkiego rodzaju, również na kolejach itp. Jeśli głowa rodziny podczas wyznaczonego czasu do zgłoszeń jest nieobecną, winień to uczynić zastępca. O wyjątkach w nagłych wypadkach decyduje wydział powiatowy.

Do zgłoszeń obłożonych aresztem, np. drzwi mosiężnych, kotłów w pralniach itd. obowiązany jest właściciel domu lub jego zastępca.

Zgłoszenie obłożonych aresztem przedmiotów należy uskutecznić u odnośnej władzy miejscowej (magistratu, przełożonego gminy lub majątku). Władze powyższe dostarczą formularzy, które wręczyć im należy wypełnione do 16 listopada, a one winny je wręczyć do 20 listopada wydziałom powiatowym.

Jeśli przedmioty, podlegające rozporządzeniu, mają wartość artystyczną, można stawić wniosek o uwolnienie ich od konfiskaty u wydziału powiatowego do 30 października. Wniosek taki nie uwalnia jednak od zgłoszenia podlegających konfiskacie przedmiotów.

Za niestosowanie się do przepisów powyższego rozporządzenia przewidzianą jest kara.

W Poznaniu odnośne formularze wydaje się w biurze straży pożarnej przy ulicy Masztalerskiej 3, przy ulicy Augusty Wiktoryi 16a, przy ulicy Kluczborskiej nr. 1 i w ratuszu u portyera.

„Dziennik Poznański” z 27 października 1915Konfiskata i wywłaszczanie przykrywek u szklanek od piwa.

Magistrat poznański ogłosił rozporządzenie o konfiskacie i wywłaszczeniu przykrywek u szklanek od piwa z cyny. Zgłoszenie wszystkich cynowych przykrywek nastąpić winno do 10 listopada. Formularze do zgłoszeń otrzymać można na głównym odwachu straży ogniowej przy ulicy Masztalarskiej, na odwachach straży pożarnych przy ulicy Augusty Wiktoryi i przy ulicy Kluczborskiej oraz u portyera w nowym ratuszu. Zwolnione od konfiskaty mogą być przykrywki wartości artystycznej. Za kilogram przykrywek płacić się będzie 8 marek. Rozporządzenie powyższe odnosi się do wszystkich browarów, piwiarni, restauracyi, kawiarni, cukierni itp. Przyjmuje się także inne przedmioty z cyny, nie podlegające konfiskacie, jak: cynowe talerze, misy, dzbanki itp. Za takie przedmioty płacić się będzie 6 marek za kilogram. Termin dobrowolnej odstawy zostanie ogłoszony. Ze zapytaniami i wnioskami dotyczącemi odnośnego rozporządzenia zwracać się należy w Poznaniu do dyrektora straży pożarnej (Städtischer Branddirektor).

„Dziennik Poznański” z 12 października 1916Przestroga!

Ze strony urzędowej przestrzegają ponownie przed używaniem naczyń do gotowania z blachy stalowej ocynkowanych, zamiast miedzianych, które usunięto. W ostatnim czasie zdarzało się często, że gotowane w takich naczyniach powidła lub marmelady stały się nieużytecznemi. W miejsce oddanych naczyń miedzianych, zaleca się gospodarstwom domowym naczynia emaliowe.

„Dziennik Poznański” z 14 października 1916Zakupno przedmiotów metalowych.

Często wyrzuca się drobne przedmioty z miedzi, mosiądzu, ołowiu, cyny, cynku, niklu, aluminium, np. stare guziki od mundurów żołnierskich, kule ołowiane, kapsułki od nabojów, żołnierzy z cyny. Te przedmioty zebrane w wielkiej ilości i przerobione mogą bardzo się przydać jako surowce wojenne.

Magistrackie miejsce zbioru przy placu Sapieżyńskim nr. 11 przyjmuje stare przedmioty metalowe po następujących cenach: za kilogram miedzi 1,70 mk., mosiądzu, tombaku, bronzu 1 mk., aluminium 2,50 mk., nowego srebra, alfenidy 1,80 mk., niklu 4,50 mk., cyny 2 mk., ołowiu 40 fen., cynku 40 fen., puszek od konserw 5 fen. Te ceny odnoszą się do starych przedmiotów. Za przedmioty, ktore ma się wywłaszczyć, pozostają ceny dawniej ogłoszone.

„Dziennik Poznański” z 27 września 1917

Folklor Wielkiej Wojny , , , , Czytano 962 razy

Brak komentarzy do wpisu “Konfiskata metali kolorowych”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*