Strona główna » Reklamy » Zabawki i gry towarzyskie 1879

Zabawki i gry towarzyskie 1879

(inserat)

Zabawki i gry towarzyskie
postarano się dla każdego dziecka, czy małego, czy bogatego, czy ubogiego, w Wiedniu nie znajdzie drugiego handlu, gdzieby tak różnorodny wybór był, i po tak niskich cenach był sprzedawany Różnorodne interesujące gry umiejętne dla młodzieży szkolnej, jakoteż niesłychany wybór nowych gier towarzyskich dla młodzieży każdego wieku.

Wyciąg ze zabawek

• Wspaniale ubrane lalki 1 sztuka ct. 30, 50, 80, zł. 1, 2, 3, 4, 5, 6,50, 8 i 10.

• Lalki bez ubrania 1 sztuka po 10, 20, 30, 40, 50, 80 ct. i 1, 2 złr.

• Mechaniczne lalki biegające z głosem, poruszają głową, rękami i nogami 1 sztuka 70, 90 ct. 1 złr. 20 ct.

Gry loteryjne i tombole po 20, 30, 50, 80 ct.

Młot i dzwon po 10, 20, 30 ct.

Domino po 20, 30, 50 80 ct.

Szachy z figurami po 1,30, 1,50 i 2 zł.

Kręgelnia po 10, 20, 40, 60, 80 ct.

Gry cierpliwości po 20, 30, 40, 60, 80 ct. i 1 złr.

Pudełka z przedmiotami budowy po 20, 40, 60, 80 ct, zł. 1, 1,50, i 3.

Gry w kostki kubusowe po 30, 60, 70, 90 i zł. 1, 1,50, 2.

Kassety do roboty po ct. 60, 80 i zł. 1, 1,50, 2.

Piano za zł. 4, 5, 7.

• Pozauny, tromby, bębny, violiny, gitary, melodia, piszczałki, harmonje, dzwonki i inne instrumenta, bardzo tanio 1 sztuka po ct. 80, zł. 1, 1,20, 1,50.

• Zabawki dla niepojmujących dzieci, z drzewa naturalnego albo kauczuku ct. 15, 25, 30, 50.

• Różne zwierzęta na pęcherzu po ct. 5, 10, 20, do zł. 1.

• Zwierzęta naturalnie zrobione ct. 50, zł. 1 do 2.

• Różne zabawki w tysiąckrotnym wyborze, od 10 ct. do 2 złr.

• Gry towarzyskie po ct. 30, 50 do 2 złr.

• Najnowsze książki z obrazkami po ct. 45, 65, 80 i 1 zł. z tekstem albo bez tekstu, 1 sztuka ct. 10, 15, 25.

Bez wszelkiej nauki mogą dzieci bawiąc się, nauczyć czytać przez nowo wynalezione pudełka obrazowe i do czytania, 1 sztuka złr. 1.

Bawiąc się można dzieci różnych robót ręcznych nauczyć przez nowe szkoły nauczające robot, 1 sztuka cnt. 80, złr. 1,20, 2 i 3.

• Globusy za sztukę ct. 50, 80, złr. 1, 1,50 i 2.

• Laterna magica, czyli czarodziejska latarnia, najprzyjemniejsza zabawka dla młodych i starszych 1 sztuka z 12 obrazami po ct. 65, 85, zł. 1,50, 2, 3, 4 do 5 zł.

• Angielskie pudełko z narzędziami napełnione, wszelkiemi narzędziami potrzebnemi do domu, 1 sztuka zł. 1,50, 2, 2,50, 3, i 4, takowe w małych rozmiarach dla dzieci po ct. 25, 35, 60, 80 i zł. 1.

• Najwyborniejsze freblowskie zabawki do samoistnego zatrudnienia dla chłopców i dziewcząt, każdego wieku, 1 gra 80 ct., zł. 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50.

• Najnowsza książeczka notatkowa z 50 nowemi wzorami za 5 ct. inne pouczające zabawki w największym wyborze. |

Różne zabawki zapakowane w pudełkach w stokrotnym wyborze dla dziewcząt i chłopców sztuka po 10, 20, 40, 60 ct. do 1 i 2 zł.

• Harmonium. Organy w ładnej politerowanej szkatułce według życzenia każdy kawałek grający 1 szkatułka z 4 kawałkami do grania zł. 8,50, szkatułka z podwójnym walcem 8 sztuk grająca 13 zł.

Małe organki kieszonkowe z czarowną muzyką sztuka zł. 2,80.

• Ładna harmonijka do ust z najlepszym głosem 1sztuka 50 do 80 ct. i zł. 1 i 1,50.

• Koło czarodziejskie, interesująca gra. Koło to czyni malowane przedmioty żyjącemi. Przez obrót tego koła wstawia się przynależne obrazy w stan życia, co obudza interes przypatrującego się, w skutek czego godzinami można się temu przypatrywać, 1 sztuka według wielkości 80 ct. do zł. 1,50.

• Najnowsza gra szablonowa dla dorosłych dzieci. Jest to kaseta z kilkoma szablonami różnych obrazów zwierząt, ludzi i innych grup, które w różnorodny sposób złożone być mogą i zaraz przez dołożone pudełko z farbami kolorowanemi być mogą. 1 sztuka tylko 50 ct.

• Nader ozdobne. Prawdziwy fotograf. Kaseta z przynależnemi potrzebami wszystkiemi do fotografji wraz z dokładnym przepisem, że każdy obraz bez wyjątku na drodze fotograficznej skopiowany być może i za udałość każdego obrazu przy należytem obchodzeniu ręczy się. 1 kaseta kompletna zł. 2,50.

• Francuskie flety, nastrojone dokładnie wraz ze szkołą do nauki bez nauczyciela zł. 1,20.

• Harmonika ręczna najlepszego głosu, 1 szalka zł. 1,50, 2, 3, 4, 5. 1 sztuka z tonami organowemi tremolo zł. 8, 10, 12, 15. 1 szkoła do tego zł. 1.

• Wielki wybór magnetycznych zabawek, które w wodzie w kierunku magnesu płyną. Jedno pudełko ct. 15, 20, 30, 50, 80.

• Violiny dobrze nastrojone do samoistnej nauki, 1 sztuka tylko zł. 2, 3.

Teatra dziecinne po ct. 35, 60, zł. 1,20.

Szparkasowe kasy po ct. 10, 20, 30.

Gry metamorfozy po ct. 20, 40, 60, 80.

Gry rulety po ct. 35, 50, 80, zł. 1.

Myszy biegające po 60 ct.

Kolej żelazna z maszyną do biegania zł. 1,50, 2, 2,80.

Zegarki dziecinne bijące po 35 ct. lnne gatunki po ct. 10, 16, 20, 30, 40.

• Pistolety, karabiny i strzelby z efektem strzałowym 1 sztuka po ct. 20, 40, 80, zł. 1,30, 1,50,

• Szable z blachy po ct. 20, 30, 40, ze stali po ct. 90, zł. 1,50

• Serwis z porcelany na kawę, herbatę i obiad, według wielkości, po ct. 50, 80, zł. 1,50, 2, 2,50.

• Nader interesujące i zabawne są dla każdego wieku całkiem nowo zrobione kasety czarodziejskie. Jest to ładna kaseta z nader różnemi komplikowanemi aparatami czarodziejskiemi, wszystko z doskonałem urządzeniem, że każdy z nadzwyczajną łatwością najpiękniejsze sztuki czarodziejskie (a la profesor Bosco wyprawiać może. Kaseta według ilości aparatów po zł. 1,40, 1,80, 2,30, 2,80, 3,50, 5, 7, 9, 13, 15.

• Ogniska kuchenne, kuchnie, stajnie, handle, pokoje, salony, wszystko z urządzeniem albo bez urządzenia.

• Ziemia i mieszkańcy tejże. Rozumnym dzieciom nader zalecające. Jest to etui z globusem ziemskim, regularnie wykończone i wszyscy mieszkańcy świata w ich ubiorach narodowycn kolorowanych. Pod każdym w 3 językach nazwisko. Kosztuje tylko 35 ct.

• Zwierzęta sierścią pokryte nader trwałe, 1 sztuka po ct. 30, 50, 80, zł. 1, 1,50, 2.

• Drukarnia kompletna z czcionkami i potrzebami dla dorosłych dzieci po ct. 85, zł. 1,20, 1,80, 2,30, 3, 4 do 5.

Różne zwierzęta z naturalnemi głosami po ct. 50, 80, zł. 1, 1,30, 1,50, 2, 2,50.

• Z blachy nader trwałe konstruowane i nader ładnie pomalowane ekwipaże, kabryolety, bryczki, fiakry, komfortable i inne wozy, wszystkie z końmi po ct. 30,
50, zł. 1, 1,50.

• Wiedeński tramwaj, kolej żelazna i okręty po ct. 50, 80, zł. 1, 1,50.

• Aparata do pisania i rysowania. Bez żadnej przedwstępnej nauki może się każde dziecko nauczyć czytać i pisać. Aparat do każdego przedmiotu osobny, po 40, 60, 80 ct

Gra rycerska po ct. 50 i 60.

Wyścigi konne po ct. 90 i zł. 1,30.

Gra pytań i odpowiedzi nader komiczna ct. 40.

Najnowsze pistolety powietrzne po ct. 10, 30, 70.

Odtylcówki po ct. 40, 80 i po zł 1,20.

Szable z blachy po ct. 20, ze stali ct. 80 i zł. 1.

• Mały wojak, kompletny i nader ładny rynsztunek składający się z szabli i kupli, karabin z bagnetem, 1 patrontasz, 1 czako, wszystko razem po zł. 1,20, najlepsza sorta po zł 2,50 i 3,50.

• Najnowszy produkt zabawy 1 sztuka łapacz dziewcząt ct. 5.

Kogo świerzbi ten niech się drapie 1 sztuka (Puckelkratzer) z lustrem 20 ct.

• Najnowsze kiełbaski Cinellea z mechanizmem dla małych dzieci nader zajmujące 1 sztuka średniej wielkości 25 ct., wielkiego gatunku 65 ct.

• Cygarniczka zabawna, przedstawiająca szewca przy swoim stole roboczym, któren jeźli się z niej pali ramiona i kolana porusza 1 sztuka 60 ct.

• Najnowsze. Wąż Boa 10 ct., Hiszpańscy tancerze 10 ct. Fajka-Panu, z której boskie pienia można wyciągać z łatwością, nie będąc muzykalnym, 1 sztuka ct. 15, 25.

• Telefon i telegraf pokojowy najlepiej konstruowany kosztuje tylko 45 ct.

• Najtańsze, co można sobie tylko wyobrazić są stalowe, albo szklanne fortepiany nastrojone, tak że na nich wedle nót grać można, nader łatwe dla dzieci, 1 sztuka ct. 45, 60 i zł. 1, 1,20.

Mały czarownik.

Przez następująca aparata czarodziejskie można pojedyncze osoby, albo całe towarzystwo jak najlepiej zabawić. Aparata są tego rodzaju skombinowane, że tylko posiadacze tych, mogą sobie wytłumaczyć takowe. Nie wtajemniczony może godzinami się zastanawiać, a nie rozwiązać rezultatu. Wszystkie aparata są z nauką połączone.

Palec przez każden kapelusz pokazać, 1 sztuka 25 ct.

Zniknięcie pieniądza 25 ct.

Młot czarodziejski. Za każdem uderzeniem ginie przedmiot 70 ct.

Pudełko na zapałki, kto otworzy dostanie dukata 45 ct

2 kubki, w którym się znajduje 80 ct.

Tańcujące karty 40 ct.

Vexir portmonetka zawsze pełna pieniędzy albo pusta 20 ct.

Vexir cygarniczka, gdzie jest cygaro 45 ct.

Jajo Kolumba, kto go postawi 35 ct.

Gra z kart, gdzie karta ma wyjść 65 ct.

Karta jedna, a przecież ją nikt nie zna 15 ct.

Aparat rozmnażający zł. 1,20.

Flaszka czarodziejska, albo źródło nigdy nieustające, z którego można 6 różnych napojów nalać 1 sztuka zł. 3,50.

Moździerz wiedźmy, w którym wszystko można utłuc i zniszczyć n. p. zegarki, szklanki zł. 2,80.

Samobójstwo sztyletem ct. 20.

Kostki czarodziejskie, pokazują na komendę 50 ct.

Te same z pudwójnem dnem zł. 1,20.

Japońska laska czarodziejska, cudowny kawałek, niezrozumiały dla przypatrującego się 1 sztuka 30 ct.

Magazyn wstążkowy w ustach 25 ct.

Etui Eskamotera, gdzie wszystko ginie i na wezwanie wraca zł. 4.

Karty tańczyć nauczyć ct. 50.

Czarodziejski krąg, 6 sztuk równie wielkich krągów mogą w jeden być szansowanych złr. 3.

Urna kostek, albo tajemnice zgadywania ct. 70.

Przybory do pisania, a gdzie atrament ct. 50.

Kto chce widzieć trawę rosnącą, niech kupie papier trawy, dobrze pachnący, 1 list z 10 kartkami ct. 10.

Co za kolor, czerwony albo zielony zwykle żaden z tych ct. 80.

Czarodziejski wytrych, albo niemożliwe możliwem uczynić ct. 60.

Puszka szparkasowa, a gdzie pieniądze ct. 25.

Są jeszcze inne różne aparata, które z braku miejsca nie mogą być wyszczególnione.

Wielka ilość innych zabawek i gier towarzyskich, które nie mogą być wszystkie wyszczególnione, są po cenach tak zniżonych tylko jedynie i wyłącznie na składzie podpisanym do dostania.

Cenniki illustrowane, zawierające wiele tysięcy artykułów luksusowych i potrzebnych do gospodarstwa otrzyma każden na wezwanie gratis i franco.

Wielki magazyn „zum Liebling” Wien Praterstrasse Nr. 26 WIEN.
„Dziennik Polski” z 28 lutego 1879

Reklamy , , , , Czytano 1 434 razy

Brak komentarzy do wpisu “Zabawki i gry towarzyskie 1879”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*