Wpisy otagowane jako 1920

Przewożenie koni kolejami

26 listopada 2018

Tymczasowa instrukcja o przewożeniu koni kolejami.

(Wyciąg z rozkazu N. D. Szt. Gen. Gł. Kwat. Nr. 36. z dnia 12. czerwca 1920 r. Nr. 2069 Wet.)

1. Wagony, przeznaczone do przewozu koni, należy przed ładowaniem oczyścić dokładnie z nieczystości, usunąć ze ścian wystające gwoździe lub odłamki desek, zbadać przydatność desek przegrodowych i uwięzi oraz zwrócić szczególną uwagę na stan mostków, które przeważnie bywają zepsute.

2. Wagony przed ładowaniem koni powinne być odkażone.

3. Wszystko to, co utrudnia wolny dostęp do wagonów, albo co może spowodować uszkodzenie koni, powinno być z rampy usunięte.

4. W czasie wagonowania koni należy zachowywać spokój jakoteż przestrzegać porządku i kolejności zajęć rozdzielonych wprzód między ludzi.

5. Wagonowanie koni artyleryjskich i taborowych powinno odbywać się w następującym porządku:

a) najpierw należy wyprządz konie i nie zdejmując z nich uprzęży, podzielić na grupy, licząc na każdą grupę tyle koni, ile według przepisów kolejowych można umieścić w wagonie (6-8 koni);

b) podprowadzić konie grupami do pociągu, przygotowanego do ładowania i poustawiać te grupy kolejno przed wagonami, do których mają być załadowane

Czytaj dalej…

Egzotyczny łup

11 sierpnia 2009

Egzotyczny łup.

W niedzielę dnia 12 bm. odbyła się w Poznaniu uroczystość, jaką się często nie napotyka. Dowódca 15 dywizji p. generał Jung przysłał miastu Poznaniowi dar drogocenny, mianowicie 2 wielbłądy zdobyte przez 61 pułk piechoty na bolszewikach. Dar ten oddała miastu deputacja pod przewodnictwem majora Jeske’go.

Pan prezydent miasta wyraził deputacji serdeczne podziękowanie i gorące zapewnienie, że społeczeństwo z dumą śledzi bohaterstwo wojsk naszych. Wielbłądy, 2 wspaniałe okazy używane przez bolszewików jako pociągowe, oddano do ogrodu zoologicznego.

„Dziennik Poznański” z 16 września 1920

Jeńcy do robót rolnych

11 sierpnia 2009

Jeńcy do robót rolnych.

Biuro prasowe Naczelnego Dowództwa W. P. nadsyła nam następujący komunikat: Uwzględniając ciężkie położenie gospodarcze kraju, wyjątkowo dozwala się odkomenderowania jeńców z punktu wysyłkowego do robót rolnych, do okolicznych gospodarstw rolnych. Jeńców odkomenderowuje się tylko na krótki przeciąg czasu i z zapewnieniem środków bezpieczeństwa. Ponadto właściciel płaci za pracę jeńca 10 mk. dziennie. Jeniec otrzymuje 1.50 mk. na rękę dziennie, resztę należy przesłać do kasy intendantury odnośnego D. O. E.

„Dziennik Poznański” z 15 października 1920