Wpisy otagowane jako 1920

Egzotyczny łup

11 sierpnia 2009

Egzotyczny łup.

W niedzielę dnia 12 bm. odbyła się w Poznaniu uroczystość, jaką się często nie napotyka. Dowódca 15 dywizji p. generał Jung przysłał miastu Poznaniowi dar drogocenny, mianowicie 2 wielbłądy zdobyte przez 61 pułk piechoty na bolszewikach. Dar ten oddała miastu deputacja pod przewodnictwem majora Jeske’go.

Pan prezydent miasta wyraził deputacji serdeczne podziękowanie i gorące zapewnienie, że społeczeństwo z dumą śledzi bohaterstwo wojsk naszych. Wielbłądy, 2 wspaniałe okazy używane przez bolszewików jako pociągowe, oddano do ogrodu zoologicznego.

„Dziennik Poznański” z 16 września 1920

Jeńcy do robót rolnych

11 sierpnia 2009

Jeńcy do robót rolnych.

Biuro prasowe Naczelnego Dowództwa W. P. nadsyła nam następujący komunikat: Uwzględniając ciężkie położenie gospodarcze kraju, wyjątkowo dozwala się odkomenderowania jeńców z punktu wysyłkowego do robót rolnych, do okolicznych gospodarstw rolnych. Jeńców odkomenderowuje się tylko na krótki przeciąg czasu i z zapewnieniem środków bezpieczeństwa. Ponadto właściciel płaci za pracę jeńca 10 mk. dziennie. Jeniec otrzymuje 1.50 mk. na rękę dziennie, resztę należy przesłać do kasy intendantury odnośnego D. O. E.

„Dziennik Poznański” z 15 października 1920