Wpisy otagowane jako 1921

Pierwsze filmy dźwiękowe 1921

26 lipca 2009

Mówiące filmy.

Według nadchodzących z Nowego Jorku wiadomości, udało się nareszcie sporządzić zupełnie odpowiadające zadaniu filmy mówiące. Jak wiadomo, już przed kilku laty Edison zajmował się rozwiązaniem tego zagadnienia, przy zastosowaniu jednak wynalazku Edisona, okazało się, że choć teorja jego była uzasadniona, to jednak w praktyce nie odpowiada celowi, gdyż ruchy aktorów na ekranie nie zgadzały się z ich głosem, działalność bowiem przyrządu optycznego wyprzedzała zawsze działalność akustycznego, t. j. fonografu. Wynalazca nowej metody dr. Orlando Kellum, usiłował usunąć te braki przez budowę przyrządu, wywołującego zupełną zgodność głosu z ruchami.

Przyrząd taki musi jednocześnie odbierać wrażenia akustyczne i optyczne z uwzględnieniem tego, że jak wiadomo, szybkość światła jest większa, niż szybkość głosu. Rozwiązanie tego zagadnienia powiodło się dr. Kellumowi tak świetnie, że podczas demonstracji filmów mówiących jego systemu w zakładach prezesa amerykańskiego związku kinematografów, uznano wynalazek dr. Kelluma za najdoskonalszy z istniejących; osoby bowiem, zjawiające się na ekranie, przemawiają i śpiewają nietylko w zupełnej zgodności ze swemu ruchami, lecz także głosem naturalnym, wolnym od metalicznych dźwięków pobocznych i chropowatości, tak nieprzyjemnej przy produkcjach fonograficznych.

„Dziennik Poznański” z 28 czerwca 1921