Strona główna » Ciekawostki, Polityka » Kraj półinteligencji i analfabetów

Kraj półinteligencji i analfabetów

Kraj półinteligencji i analfabetów
Z ludnością równą dwum Warszawom
To współczesne państwo Litewskie
Którem się obecnie interesuje świat z powodu ostatniego przewrotu

Żywiołem najbardziej aktywnym na Litwie jest półinteligencja, którą tworzą przeważnie księża, pochodzący z ludu i stąd niosący nienawiść chłopa do dziedzica.

Dwa lata temu sąsiedzi Litwinów, światli Łotysze, wykazali w szczegółowo opracowanej statystyce, że na całą Litwę przypada zaledwie 1000 ludzi z jakiemś możliwie zaokrąglonem wykształceniem.

Wogóle 4-klasowe wykształcenie jest tam prawie, że jedyne.

Garstka doktorów, prawników i uczonych dopiero ostatniemi czasy na gwałt przyswaja sobie litewski język. 

Ogólna liczba mieszkańców Litwy kowieńskiej wynosi, wedle najnowszej statystyki urzędowej – 2.200.090 mieszkańców, w czem przeszło 200 tysięcy stanowią Polacy, 100 tys. Niemcy, 80 tys. żydzi, poczem idą Rosjanie, Białorusini itd. tak, że rdzennie litewska ludność wynosi 70 proc. ogółu mieszkańców,

Nadmierne obciążenie podatkami większej własności, przeważnie Polaków, i bezlitosne tępienie lasów – to dwa główne źródła dochodów skarbu litewskiego.

Budżet Litwy wynosi 17 milj. dolarów, podczas kiedy przed wojną światową cała Litwa dawała zaledwie 16 milj. rubli dochodu. Obciążenie zatem podat kami obecnie jest tam dwukrotnie większe.

Mimo, że import polski lepiej kalkuluje się Litwie, wolą jednak jej czynniki rządzące sprowadzać towar z Niemiec, oczywiście wbrew interesom ludności uboższej.

Absolutny brak inteligencji sprawił, że poważniejsza stanowiska administracyjne pełnią przedstawiciele mniejszości, naprz. stanowiska starostów piastowane są przez żydów, znają oni bowiem dobrze litewski język.

W wojsku najbardziej odpowiedzialne stanowiska pełnią Polacy litewscy, Niemcy i Rosjanie. Wogóle 60 proc. oficerów to nie Litwini,

„ABC” z 22 grudnia 1926

Ciekawostki, Polityka , , , Czytano 1 272 razy

Brak komentarzy do wpisu “Kraj półinteligencji i analfabetów”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*