Strona główna » Prawo » Przeciw naśladownictwom

Przeciw naśladownictwom

W Niemczech wydane zostały nowe przepisy policyjne, które mają zapobiegać, aby w obieg pieniężny nie dostawały się marki (n. p. marki do gry, rabatowe i t. p.) naśladujące monety. Na tego rodzaju fabrykatach nie będzie wolno umieszczać wizerunków cesarza lub książąt Rzeszy, w tej postaci, w jakiej znajdują się one na monetach, wogóle tego wszystkiego, co mogłoby kogoś w błąd wprowadzić (n. p. liczba wartości, herby, napisy otokowe i t. p.). Wolno natomiast umieszczać portrety panujących w innej formie niż na monetach, a także i zakaz co do napisów otokowych pozwala na pewne wyjątki, Zakazanym będzie wyrób liczmanów okrągłych z gorszych metali, o 20-22 mm. średnicy, a to w celu położenia kresu oszustwom przy automatach na monety 10-fenigowe. Zakaz co do wizerunków nie dotyczy medali wielkich, powyżej 41 mm. średnicy, a wyrób medali i liczmanów owalnych lub wielobocznych, jak również takich, które są przeznaczone do wywozu za granicę, nie podlega żadnym ograniczeniom. Nie wolno również naśladować monet wycofanych z obiegu, ani też ich sprzedawać, o ile nie są stale połączone z jakimś innym przedmiotem jako jego część składowa. Ażeby zakłady przemysłowe, trudniące się wyrobem takich fabrykatów, nie poniosły strat skutkiem nowych przepisów, wejdą one w życie dopiero l kwietnia 1912 r.

B. M. B.

„Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne” listopad 1910   


Turcya zabroniła dowozu okrągłych blaszek metalowych, naśladujących monety, a używanych chętnie przez mieszkańców jako ozdoby, ponieważ liczmany te (tak zwane „dantes”), z powodu swego podobieństwa do pieniędzy, służyły nieraz do różnego rodzaju oszustw. Zakazem nie są objęte te blaszki, które łatwo można odróżnić od monet.

„Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne” listopad 1910Niebezpieczne widokówki.

W ostatnich czasach pojawiły się w handlu karty korespondencyjne (tak zwane widokówki), z naśladownictwem banknotów waluty koronowej. 

Karty tego rodzaju mogą łatwo za pomocą odpowiedniego ich wycinania, zlepienia i kolorowania użyte być w celach oszukańczych i stanowić w takim wypadku przedmiotową istotę czynu z § 325 u. k. Nie należą przeto do wytworów prasowych, o których mowa w rozp. min. z 3 sierpnia 1890 Dz. p. p. Nr. 160 i nie mogą być sprzedawane przez osoby, nie mające koncesyi księgarskiej.

„Gazeta Lwowska” z 27 marca 1906

Prawo , , , , , , Czytano 1 121 razy

Brak komentarzy do wpisu “Przeciw naśladownictwom”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*